Sporto šakos

  • DVIRAČIŲ SPORTAS (nuo 11 metų)

Treneris: Algirdas Virbickas (Sporto g.1) treniruotės nuo 14.30 val. 

Informacija teikiama tel. 72769   

Lietuvos dviračių sporto fedracijos puslapiai: www.ldsf.lt, www.dviraciusportas.lt, www.mtb.lt

 

  • BOKSAS (nuo 12 metų)

Viktoras Grinevičius (Sporto g.1) treniruotės nuo 14.00 val.

Kazimieras Daknys (Parko g.9) treniruotės nuo 15.00 val.

Informacija teikiama tel. 72769          

Lietuvos bokso federacijos puslapis: www.boksofederacija.lt

 

  • DZIUDO IMTYNĖS (nuo 10 metų)

Treneriai:      

Irma Gasperavičienė (Sporto g.1) treniruotės nuo 15.00 val.

Zinaida Grinevičienė (Sporto g.1) treniruotės nuo 15.00 val.

Informacija teikiama tel. 72769

Lietuvos dziudo federacijos puslapis: www.judo.lt    

 

  • LENGVOJI ATLETIKA (nuo 10 metų)

Treneriai:          

Vladas Komisaraitis (Sporto g.1) treniruotės nuo 14.00 val.

Regina Bindokienė (Sporto g.1) treniruotės nuo 14.00 val.

Ona Živilaitė (Sporto g.1) treniruotės nuo 15.00 val.

Arvydas Šedys (Sporto g.1) treniruotės nuo 14.30 val.

Dalia Urbonienė (Sporto g.1) treniruotės nuo 14.30 val.

Rima Lukoševičienė treniruotės nuo 15.00 val.

(Sporto g.1 ir Liudvinavo K.Borutos vid.m-kla)

Gintautas Janušauskas (Sporto g.1) treniruotės nuo 17.00 val.

Informacija teikiama tel. 72769        

Lietuvos lengvosios atletikos federacijos puslapis: www.lengvoji.lt

 

  • SUNKIOJI ATLETIKA (nuo 10 metų)

Treneriai:     

Jonas Janulevičius (Sasnavos vid.m-kla) treniruotės nuo 14.00 val.

Alvydas Kirkliauskas (Sporto g.1) treniruotės nuo 15.00 val.

Giedrius Kuncevičus (Sporto g.1) treniruotės nuo 14.00 val.

 Informacija teikiama tel. 72769         

Lietuvos sunkiosios atletikos federacijos puslapis: www.lsaf.lt

 

 

  • GRAIKŲ-ROMĖNŲ IMTYNĖS (nuo 11 metų)

Treneriai: 

Vitas Vilius Adomavičius (Sporto g.1) treniruotės nuo 14.30 val.

Karolis Čiupkevičius (Sporto g.1) treniruotės nuo 14.30 val.

Informacija teikiama tel. 72769         

Lietuvos imtynių federacijos puslapis:  www.imtynes.lt

 

Kūno kultūros ir sporto departamento internetinis puslapis: www.kksd.lt