Buhalterinė apskaita: vykdymo principai

Buhalterinė apskaita: vykdymo principai

Kas yra buhalterinė apskaita, žino kiekvienas, vienaip ar kitaip dalyvaujantis versle. Labai paprastai tariant, tai yra įvairių įmonės finansinių operacijų registravimas ir apibendrinimas. Surinkta informacija padeda įmonės vadovams priimti geriausius ekonominius sprendimus.

Galima teigti, jog  įmonių buhalterinė apskaita skirta įgyvendinti du svarbiausius tikslus. Pirmiausiai buhalterinė apskaita nustato, kokie yra įmonės finansiniai rezultatai. Tad atlikus apskaitą, akcininkai, kreditoriai bei įmonių vadovai gali susipažinti su bendra įmonės finansine padėtimi. Antra, įmonės finansinės ataskaitos yra labai svarbi informacija įmonių valdytojams, kurie, remdamiesi gautais rezultatais, numato tolimesnius sprendimus.

Buhalterinė apskaita vykdoma remiantis BAP bendraisiais apskaitos principais, t.y. finansinės apskaitos pagrindą sudarančių taisyklių rinkiniu. Lietuvoje veikia LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas, kuris numato, jog visos šalies įmonės, tvarkydamos apskaitą, privalo vadovautis tam tikrais principais.

  • Pirmasis jų yra įmonės principas. Jo esmė: įmonė, teikianti finansinę atskaitomybę, yra atskiras apskaitos vienetas. Todėl įmonės vadovo turtas nėra įmonės turtas. Apskaitomas tik įmonės kapitalas ir įsipareigojimai.
  • Antrasis principas veiklos tęstinumas. Buhalterinė apskaita vykdoma tik tose įmonėse, apie kurių likvidavimą neskelbiama, o jų veiklos laikotarpis yra neribotas.
  • Trečiasis periodiškumo principas teigia, kad finansinė atskaitomybė teikiama kiekvienais finansiniais metais. Vadinasi, buhalterinės paslaugos turi būti teikiamos periodiškai.
  • Pastovumo principas įpareigoja įmones apskaitą vykdyti reguliariai, kasmet.
  • Piniginis principas teigia, jog finansinėje atskaitomybėje visos įmonės turtas bei finansinės procedūros išreiškiamos pinigine forma.
  • Kitas principas kaupimas. Visi įmonės ūkiniai įvykiai registruojami būtent tuomet, kai jie įvyksta, neatsižvelgiant į nieką. Visos pajamos, sąnaudos, įplaukos, išlaidos fiksuojamos vos įvykusios ataskaitiniu laikotarpiu.
  • Atsargumo principas kalba apie tai, kad įmonės turtas negali būti dirbtinai padidintas arba sumažintas. Todėl įmonei privalu pasirinkti tinkamus apskaitos metodus tam užtikrinti.
  • Neutralumo principu užtikrinama, kad, atliekant buhalterinę apskaitą, nebūtų siekiama iš anksto numatytų rezultatų.

Labai svarbu, kad buhalterinės apskaitos rezultatai būtų tikslūs. Tokiu būdu informacijos vartotojams suteikiamos patikimos išvados, leidžiančios priimti reikiamus sprendimus bei, esant reikalui, optimizuoti įmonės veiklą. Informacijos apie įmonės finansinę padėtį tikslumas svarbus tiek įmonės valdytojams, vadovams, tiek darbuotojams.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *